Aktuelno


11.Juni, 2015

Održana promocija knjige "Metodika rada školskog pedagoga-psihologa" profesorice Mirzete Hadžić-Suljkić.
Pročitaj više...

05.Juni, 2015

Promocija knjige "Metodika rada školskog pedagoga-psihologa" autorice prof.dr. Mirzete Hadžić-Suljkić.
Pročitaj više...

25.Februar, 2015
Društvo pedagoga i psihologa TK organizuje stručni skup za svoje članove i ostale zainteresovane 27. i 28. februara 2015.godine u hotelu Zlača, općina Banovići.
Pročitaj više...

an image
UG DPPTK
Hasan Kikić 7, Tuzla 7500
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 398 075
Fax: +387 35 398 075

O Društvu


lexapro and weed safe

lexapro and weed high

zoloft pregnancy studies

zoloft pregnancy side effects eteam.ou.edu

viagra prodej plzen

viagra diskuze

viagra coupons online

discount coupon for viagra link

Naziv udruženja glasi:“Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona.

Skraćeni naziv Udruženja je:“UGDPP“Tuzlanskog kantona.

Sjedište UGDPP je u Tuzli Ul. Miroslava Krleže br.27.Tuzla,a svoju djelatnost ostvaruje na području Tuzlanskog kantona.

UGDPP je samostalno u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Udruženja, a

u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Osnovni zadaci UGDPP su:

-    evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa,psihologa,pedagoga na

     nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije

     ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg

     pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole

-    organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja     

     nastavnika

-    organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u   

     obrazovanju

-    ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na

     nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja

-    uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti

-    saradnja sa sredstvima javnog informisanja

-    praćenje i učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku

-    vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i

      Ministarstva obrazovanja,nauke,nauke,kulture i sporta TK.

Radi ostvarivanja programskih ciljeva Udruženja preduzima mjere i akcije:

-     zauzima stavove i s njima upoznaje nadležne organe

-     daje incijativu za izmene zakona i drugih propisa i daje svoje mišljenje u postupku

      za njihovo donošenje

-     preko svojih predstavnika sudjeluje u radu komisija, savjeta i drugih tijela kada se

      raspravlja iz oblasti odgojno-obrazovnog rada

U izvršavanju svojih zadataka iz svoje djelatnosti Udruženje:

-   utvrđuje godišnji i dugoročni program rada i obezbjeđuje uslove za njihovo

    realizovanje

-   vrši koordinaciju i usklađivanje potreba i interesa učenika i zaposlenika u školama

-   podstiče razvoj i unapređenje obrazovanja, međunarodnog prijateljstva,kulture i

    umjetnosti,fizičke i tehničke kulture, obrazovanja i usavršavanja mladih u oblasti

    društvenog odgoja

-   utvrđuje mjerila za vrednovanje programa djelatnosti i vrši raspored sredstava za

    njihovo ostvarivanje,nakon predhodnog dogovaranja i usklađivanja interesa članova

    udruženja

-   vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja