Aktuelno


11.Juni, 2015

Održana promocija knjige "Metodika rada školskog pedagoga-psihologa" profesorice Mirzete Hadžić-Suljkić.
Pročitaj više...

05.Juni, 2015

Promocija knjige "Metodika rada školskog pedagoga-psihologa" autorice prof.dr. Mirzete Hadžić-Suljkić.
Pročitaj više...

25.Februar, 2015
Društvo pedagoga i psihologa TK organizuje stručni skup za svoje članove i ostale zainteresovane 27. i 28. februara 2015.godine u hotelu Zlača, općina Banovići.
Pročitaj više...

an image
UG DPPTK
Hasan Kikić 7, Tuzla 7500
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 398 075
Fax: +387 35 398 075

O Društvu


Naziv udruženja glasi:“Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona.

Skraćeni naziv Udruženja je:“UGDPP“Tuzlanskog kantona.

Sjedište UGDPP je u Tuzli Ul. Miroslava Krleže br.27.Tuzla,a svoju djelatnost ostvaruje na području Tuzlanskog kantona.

UGDPP je samostalno u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Udruženja, a

u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Osnovni zadaci UGDPP su:

-    evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa,psihologa,pedagoga na

     nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije

     ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg

     pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole

-    organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja     

     nastavnika

-    organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u   

     obrazovanju

-    ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na

     nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja

-    uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti

-    saradnja sa sredstvima javnog informisanja

-    praćenje i učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku

-    vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i

      Ministarstva obrazovanja,nauke,nauke,kulture i sporta TK.

Radi ostvarivanja programskih ciljeva Udruženja preduzima mjere i akcije:

-     zauzima stavove i s njima upoznaje nadležne organe

-     daje incijativu za izmene zakona i drugih propisa i daje svoje mišljenje u postupku

      za njihovo donošenje

-     preko svojih predstavnika sudjeluje u radu komisija, savjeta i drugih tijela kada se

      raspravlja iz oblasti odgojno-obrazovnog rada

U izvršavanju svojih zadataka iz svoje djelatnosti Udruženje:

-   utvrđuje godišnji i dugoročni program rada i obezbjeđuje uslove za njihovo

    realizovanje

-   vrši koordinaciju i usklađivanje potreba i interesa učenika i zaposlenika u školama

-   podstiče razvoj i unapređenje obrazovanja, međunarodnog prijateljstva,kulture i

    umjetnosti,fizičke i tehničke kulture, obrazovanja i usavršavanja mladih u oblasti

    društvenog odgoja

-   utvrđuje mjerila za vrednovanje programa djelatnosti i vrši raspored sredstava za

    njihovo ostvarivanje,nakon predhodnog dogovaranja i usklađivanja interesa članova

    udruženja

-   vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja